Reference

Naše stranke in partnerji

Znanje o tem, kaj za podjetje predstavlja konkurenčno prednost je eno izmed temeljev za obstoj in razvoj podjetja. Naše podjetje dosega konkurenčno prednost z diferenciacijo (drugačnostjo od svojih konkurentov).

Produkti našega podjetja se razlikujejo od tistih, ki jih ponuja konkurenca po kakovosti, cenah in po dobavnih rokih. Pozitiven vidik v očeh odjemalcev že predstavlja blagovna znamka Štruc in partnerji. Prilagodljivost, zanesljivost, kratki roki in širina prodajnega programa so tiste konkurenčne prednosti, ki bodo podjetju zagotovo pripomogle pri rasti in širitvi. Se stalno prilagajamo zahtevam trga in nenehno proučujemo potrebe kupcev in jih “pretvarjamo” v priložnosti. V proučevanje zahtev odjemalcev vlagamo veliko časa in sredstev, da se lahko pravočasno prilagodimo in izpolnimo največ njihovih pričakovanj.


Določili smo naslednje atribute politike kakovosti:

 • zavezujemo se k stalnemu izboljševanju kakovosti produktov
 • sprejemamo posebne zahteve odjemalcev, veliko sodelujemo
 • izboljšujemo vse procese, posodabljamo tehnologijo
 • cena ni merilo brez izmerjene kakovosti
 • iščemo in sproti rešujemo odprta poslovna vprašanja
 • odpravljamo ovire med vsemi udeleženci v poslovnem delovanju
 • v poslovnem sistemu se vsi stalno usposabljamo

Naši glavni naročniki

 • RW-MONTAGE GMBH
 • GLS Bau und Montage GMBH
 • Sabiatech energietechnih handels- GmbH
 • HinTec Stahl und Metalltechnik GmbH
 • Marald - Marsel, d. o. o.
 • Dinos, d. o. o.

Povezave

Imate projekt za nas? Izdelamo vam ponudbo.

Štruc in partnerji, d. o. o. © 2015. Stran izdelal Matic Sterle. Vse pravice pridržane.